Als trainer, begeleider, speler maar ook ouder en supporter hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving van de kunstgrasregels. Door samen zorg te dragen voor onze pleinen, maakt dat we nog lang kunnen genieten van onze nieuwe kunstgrasvelden! 

De 10 kunstgrasregels

  1. Toegang tot de kunstgrasvelden kan alleen via de verharde toegangsweg, toegangspoort en “Den Allee Olvac”.
  2. Je mag enkel met propere voetbalschoenen op het kunstgrasveld. Vervuiling is rampzalig voor de levensduur van de mat.
  3. Schoenen met metalen noppen of schoeisel met vlakke zolen zijn niet toegestaan.
  4. Geen voedingswaren en zeker geen kauwgom op het veld.
  5. Geen glaswerk op of rond het veld.
  6. Rookwaren en/of open vuur horen niet op het veld.
  7. Enkel de spelers, hun teamleider, trainer en de scheidsrechter mogen op het veld. Het publiek blijft achter de veldafscheiding. Deze dient trouwens niet om op te zitten!
  8. Het slepen met doelen is niet toegestaan (dus optillen bij verplaatsen).
  9. Jeugddoelen moet je fixeren met de daarvoor bestemde contragewichten.
  10. Na gebruik zet je de jeugddoelen terug op de opstelplaatsen.