NL
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Denk hierbij aan treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen.

Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijv. een teammanager/trainer is.

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo’n iemand noemen ze een vertrouwenspersoon. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon die de helpende hand biedt en op zijn beurt een soort filterfunctie richting het bestuur heeft.

Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een plan van aanpak opgesteld. Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

 

Vertrouwenspersoon

Jeroen Stevens - jeroen.stevens@olvac.be 

Kort over Jeroen: "Ik die in de jaren 90’ bij olvac voetbalde, kom na twintig jaar nu in een coaching rol door zoon Sam bij de U9. Professioneel ben ik gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met jongeren die in aanraking komen met een jeugdrechter omwille van allerlei verontrustende situaties. Sinds een aantal jaren ben ik één van coördinators bij de afdeling van jongerenwelzijn in Antwerpen."


© 2021, website powered by Twizzit.com