Art 1.    Alle deelnemende clubs zijn aangesloten bij een officieel erkende voetbalfederatie. Uitzonderingen hierop worden enkel toegestaan door de inrichters.

Art 2.    Alle deelnemers aan het tornooi dienen officieel aangesloten te zijn bij de deelnemende club. 

Art 3.    Spelers mogen slechts voor 1 club uitkomen gedurende het hele tornooi.


Art 4.   

 

Categorie Veldgrote # Spelers Speeltijd
U7 15m x 25m 3 vs.3 1x 20'

U8

U9

25m x 35m 5 vs.5 1x 20'

U10 - U11 - U12

U13 - U17

Meisjes U11 en U13

30/35m x 40/50m

40/45m x 50/60m

8 vs.8 1x 20'
U15 Volledig terrein 11 vs.11 1x 20'

 

Art 5.    De indeling der reeksen en de volgorde der wedstrijden wordt op voorhand bepaald door loting. Door onvoorziene omstandigheden, bv. forfait van één of meerdere ploegen, kunnen indeling en volgorde  steeds gewijzigd worden door de wedstrijdtafel.

Art 6.    Alle deelnemende ploegen ontvangen een tornooikalender met indeling der reeksen, aanvangsuur der wedstrijden en andere details voorafgaande het tornooi. Zij dienen zich minstens 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden aan de wedstrijdtafel. Bij aanvang van het tornooi wordt eenmalig een spelerslijst ingevuld door de ploegafgevaardigde of vertegenwoordiger. Tevens zal elke deelnemende club bij inschrijving akkoord gaan met het reglement.

Art 7.    De ploegen als eerste vermeld bij een wedstrijd worden beschouwd als thuisploeg en dienen hun shirtkleuren aan te passen aan de tegenstander. Zij dienen zelf te zorgen voor shirts of hesjes.

 

Art 8.    Plaatsbepaling:

  1. Aantal behaalde punten

                        - Gewonnen wedstrijd is 3 punten.

                        - Gelijkgespeelde wedstrijd is 1 punt.

                        - Verloren wedstrijd is 0 punten.
    2. Aantal doelpunten voor

  1. Doelsaldo
  2. Aantal gewonnen wedstrijden
  3. Penalty’s

Art 9.    Kaarten:           

1ste gele kaart: Schorsing voor de rest van de wedstrijd, maar speler mag worden gewisseld.

2de gele kaart tijdens het tornooi: Schorsing voor de rest van de wedstrijd (speler mag
worden gewisseld) + Schorsing eerstvolgende wedstrijd.


Rode kaart: Schorsing voor de rest van de wedstrijd (speler mag niet worden gewisseld) +
schorsing eerstvolgende wedstrijd + mogelijke extra schorsing door organisatie adhv verslag
scheidsrechter.

 

Art 10.    Elke jeugdploeg dient begeleid te worden door een volwassene begeleider. Hij zal drager zijn van een kenmerkende armband. De afgevaardigde volgt steeds de instructies van de scheidsrechter en de wedstrijdtafel.

Art 11.    Er worden geen begeleiders toegelaten op het veld zonder toestemming van de aanwezige scheidsrechter. Bij de 5 vs.5 ploegen geldt hierop een uitzondering.

Art 12.  Elke ploeg niet aanwezig op het aanvangsuur van zijn wedstrijd verliest deze wedstrijd met 3 - 0.

Art 13.  Het aantal vervangingen in een wedstrijd is onbeperkt. Er worden geen time-outs toegestaan.

Art 14.  Begin en einde van een wedstrijd worden steeds beslist door de scheidsrechter op het terrein. Hij zal begin en einde aangeven met een fluitsignaal. Het signaal van de wedstrijdtafel geldt enkel als maatstaf.

Art 15:  De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. De bezoekende clubs dienen de kleedkamers & douches in ordelijke staat te verlaten.

Art 16:  Het inrichtend comité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Art 17:  De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichters.

Art 18:  Alle geschillen en voorvallen niet bepaald in dit reglement worden door de inrichters beslecht volgens de reglementen van de KBVB, en de algemene normen en waarden van de inrichtende club.

Art 19:  De organisatie heeft ten allen tijde het recht aanpassingen op dit reglement door te voeren indien deze cruciaal zijn voor het verdere, goede verloop van het tornooi.

Art 20: Het tornooi wordt georganiseerd door Koninklijke Olvac (61055). De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van Sportcentrum Mariënborgh (Doornstraat 65-2650 Edegem)

Art 21: Het maximum aantal spelers voor 5 vs. 5 bedraag 10, 8 vs. 8 bedraagt 13 en 11 vs. 11 bedraagt 16.

Art 22: De leeftijdsgrens van elke categorie is vastgelegd volgens de reglementen van Voetbal Vlaanderen. Bij misbruik, of het opstellen van spelers die niet volgens de deelnemende categorie spelen, zal desbetreffende ploeg zijn klassement verliezen en op de laatste plaats eindigen.

Art 23: Iedere ploeg dient zijn eigen opwarmingsballen te voorzien. De wedstrijdballen worden voorzien door de organiserende club.